"Patronen hebben de neiging zich te herhalen, tot de oorzaak gezien kan worden"


Wat is systemisch coachen?

Kijk je naar een stukje of kijk je naar het geheel?

 

Bij systemisch coachen wordt niet alleen gekeken naar de persoon maar ook naar de organisatorische en/of familiare achtergrond van iemand of van het team. Daardoor kan je anders kijken naar je vraag of patroon. Patronen zijn vaak manieren om iets zichtbaar te maken zodat er een oplossing kan komen voor het hele systeem.

Bij systemisch coachen kijk je anders naar je vraag en deze werkwijze geeft vaak nieuwe inzichten en mogelijke richtingen voor oplossingen.

Individuele coaching 

Bij systemisch coachen, en dus ook bij individueel systemisch coachen, gaan we anders met jou kijken naar de vraag. Je kan bijvoorbeeld naar een tak van de boom kijken maar je ziet heel wat anders als je naar de hele boom kijkt. De tak is daar een onderdeel van. En alles wat er in de boom gebeurt kan ook invloed hebben op de tak.  Zo werkt het ook bij jezelf, je maakt onderdeel uit van een familie of in je werksituatie van een team, een organisatie of bijvoorbeeld een branche.

We kijken wat een gebeurtenis, patroon en zelfs een vraag je nu eigenlijk wilt zeggen? Waar is het een oplossing voor? We gaan met elkaar anders kijken, anders zien.

 

Tijdens een intakegesprek kijken we of systemisch coachen voor jou op dat moment een goede werkwijze is.

 

We combineren individuele coaching regelmatig met paardencoaching en opstellingen.

 

 

Teamcoaching                       

Staat het team in zijn kracht? Kan het team zich (verder) ontwikkelen? Welke opgave heeft het team voor de organisatie?

Teamontwikkeling en teamvorming is een uitdagend proces. Elk teamlid, of je nu medewerker bent of leidinggevende, stapt in een team met zijn of haar achtergrond. Met je eigen dynamiek in de dynamiek van het team en de organisatie. Dat kan tegenstrijdig zijn of ingewikkeld. Met elkaar gaan we tijdens teamcoaching kijken naar de dynamieken die er zijn in een team maar ook naar je eigen persoonlijk dynamiek. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de organisatie en de geschiedenis van de organisatie. 

Het systemisch kijken naar het geheel (teamlid, team en organisatie) geeft doorgaans snelle en duidelijke inzichten in de ontwikkeling en bewegingen die een team kan maken. Het gebruiken van het gedachtegoed van een kudde paarden voor teamontwikkeling en teamkracht kan behulpzaam zijn. Elk paard in een kudde wordt optimaal benut in zijn of haar kracht met als doel de kudde zo sterk mogelijk te maken en te overleven. Deze oeroude inzichten zijn waardevol in het vinden van de kracht van een team en teamlid.