Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave, een soort van foto, die snel en intens dynamieken zichtbaar maakt die in een organisatie(systeem) aanwezig zijn. Door een opstelling kan je snel inzichten krijgen over de onderlinge verhoudingen en in de onderstroom.

De precieze werkwijze van opstellingen weten wij nog niet maar het blijkt dat het ervaren van een opstelling nog het meeste duidelijk maakt. Iemand uit de organisatie brengt een vraagstuk in en onderzoekt kort met de begeleider welke elementen (personen, onderwerpen etc) mogelijk een rol spelen in het vraagstuk. De case-inbrenger kiest representanten uit die staan voor de elementen en plaats ze intuïtief van elkaar in de ruimte of laat de representanten zelf een plaats kiezen. Hierdoor ontstaat de eigenlijke opstelling. De representanten hoeven niets speciaals te doen behalve te weten wat ze representeren. Al snel voelen representanten hoe relaties en verhoudingen zijn. Dit geeft beelden en inzichten die bewegingen en oplossingen geven. Door interventies, elementen te verplaatsen of bijvoorbeeld nieuwe elementen toe te voegen kan het systeem nieuwe energie krijgen en weer gaan stromen. De case inbrenger krijgt met organisatieopstellingen inzichten in belemmeringen en mogelijkheden in zijn of haar organisatie.  De ervaring leert dat opstellingen lang doorwerken en nieuwe inzichten en richtingen geeft.

Familieopstellingen

Welke plek neem je in binnen je familie? En wat is nu eigenlijk echt jouw plaats? Soms neem je onbewust een andere plek in jouw familiesysteem. Zijn de tranen die steeds blijven vloeien eigenlijk wel van jou of ben je misschien wel heel trouw aan iemand binnen jouw familiesysteem en daar onbewust heel hard voor aan het werk. Waarom doe je de dingen die je doet?

Een familieopstelling is eigenlijk een levendige uitbeelding van jouw familiesysteem.

Diegenen die een vraag inbrengt nodigt representanten uit om familieleden vanuit zijn of haar familie te representeren. Representanten hoeven niets te doen of te weten over de persoon die hij of zij representeert. De representanten krijgen of zoeken zelf een plek in de ruimte en de eigenlijk opstelling ontstaat. Al snel voelen representanten hoe relaties en verhoudingen ten opzichte van elkaar zijn. Deze informatie geeft ruimte en inzichten. Samen met de begeleider en de inbrenger wordt gekeken wat niet compleet is, waar zitten verstrikkingen, wat is verloren gegaan of gescheiden? Door kleine interventies kan het systeem ,als het ware, compleet gemaakt worden en dat is meestal direct voelbaar door de representanten in de opstelling. Dit geeft bij de inbrenger beweging en ruimte.

Opstellingen kunnen verhelderende en nieuwe inzichten geven. 

 

 

Online opstellingen

Familie- en organisatieopstellingen kunnen ook heel goed online gedaan worden. Uit onze ruime ervaringen weten wij dat online opstellingen minstens net zo krachtig als inzichtgevend zijn als opstellingen bij elkaar in een fysieke ruimte. Tijdens een online opstellingen werken wij met het programma SystemicVR en met zoom. 

 Tafelopstellingen en opstellingen met paarden

Opstellingen kunnen zoals beschreven met "levende" representanten gedaan worden maar ook met tafelopstellingen. Bij een tafelopstelling wordt gebruik gemaakt van allerlei objecten bijvoorbeeld houten poppetjes. Met deze werkwijze kan ook alleen de case inbrenger samen met de begeleider kijken naar de opstelling.

Tevens kunnen opstellingen ook gecombineerd worden met paarden. Paarden geven waardevolle inzichten en informatie doordat zij zich opstellen als representant of doordat hun weergave inzichten geven in het systeem.