Opleiding Systemisch Bewustzijn en Intelligentie in Organisaties (SBIO)

In 2018 start de nieuwe opleiding Systemisch Bewustzijn en Intelligentie in Organisaties (SBIO). Een opleiding waarmee je zelf leert en ervaart hoe je met systemisch bewustzijn en intelligentie kan kijken en handelen in jouw organisatie. 

Systemisch bewustzijn en intelligentie heeft iedereen in zich maar vaak passen we het niet of te weinig toe of ontbreekt het ons aan kennis en inzichten om het toe te passen. In onze westerse wereld zijn wij vaak ook vergeten dat stuk in te zetten. De belangrijkste schakel in het systemisch werken is dat je niet kijkt naar een klein stukje (inzoomen) maar naar het geheel (uitzoomen) en de verbindingen en de verhoudingen die in het geheel aanwezig zijn (zichtbaar en onzichtbaar).

 

Je kunt als het ware kijken naar het blaadje aan de boom,  maar dat blaadje is weer onderdeel van een tak, de tak van de boom en de boom misschien wel weer van een bos. Het heeft een verbinding met elkaar en reageert dus ook op elkaar en met elkaar. 

Door dit uitzoomen, anders te benaderen en de systemische "wetten"  te herkennen komen doorgaans veel inzichten. Deze inzichten kan je gebruiken voor jezelf maar ook voor je team, afdeling of organisatie. 

 

Vaak huren organisaties externe mensen in om uit te zoomen, interventies te doen of waarnemingen te delen. Met de opleiding SBIO kan de kracht van binnen uit de organisatie komen en ook geborgd worden. Mensen kunnen het zelf, gewoon tijdens het werk en halen daar ook veel voldoening uit, de kracht komt van binnen uit in plaats van buitenaf door de mensen zelf die de opleiding SBIO hebben gevolgd.

 

De opleiding is geschikt voor mensen die werken in een organisatie of een bedrijf. Hoe groot of klein deze ook is. De functie die je hebt in de organisatie maakt niet uit. Immers vanuit elke positie is systemisch werken mogelijk.


 

De opleiding zal uit 5 blokken bestaan van elke 2 aansluitende dagen met een intensief en gevarieerd programma:

 

Blok 1: Systemisch waarnemen

·      Ik en mijn achtergrond (inzoomen en uitzoomen)

·      Lege midden 

·      De achtergrond van mijn organisatie

·      Ziel van mijn organisatie

·      Plaats delict – onderzoek jouw organisatie

·      Rituelen en culturen in mijn organisatie

·      Systemische intelligentie & waarnemen

 

Blok 2: Systemische principes & patronen & dynamieken

·      Gewetens: Persoonlijk, collectief (groeps) en evolutionair

·      Systemische wetten: Ordening, Uitwisseling (balans geven & nemen), Plek (erbij horen). Bestemming.

·      Gaten en systemen

·      5 basisbehoeften van organisatiesystemen

·      Dynamieken in organisaties: contextverwisseling, herhaling in andere structuurlaag, persoonlijk identificaties, hybridisatie van de systemen

 

Blok 3: Interventies, leiderschap & kudde kracht

·      Organisatieopstellingen, 4 hoofdprincipes bij organisatieopstellingen

·      Genogram

·      Leiderschap

·      Systemisch coachen met paarden, teamkracht en individuele kracht (1 dag)

 

Blok 4: Wie ben ik in deze organisaties? Ordeningen van helpen

·      Wat is mijn rol? Welke rol neem ik (onbewust)?

·      De kunst van het niet helpen

·      Persoonlijke thema’s (1 dag)

 

Blok 5: Afscheid & trauma’s, veiligheid & onveiligheid in organisatie

·      Afscheid (ontslag, verandering etc)

·      Systemische boedelscheiding

·      Trauma’s in organisatie

·      Veilig en onveiligheid in organisaties

 

 

De opleiding duurt 10 dagen, 5 Blokken van 2 aansluitende dagen, maximaal 16 deelnemers.

De kosten voor deze opleiding bedragen €2950,- (inclusief lunch, koffie en thee).

 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.